CENTRUM MEDYCZNE

Wonieść 52              telefon: 65 518 61 97

Bezpłatnie w ramach umowy z NFZ przyjmują

  • PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO
Bezpłatne Hospicjum domowe (umowa z NFZ)

Centrum medycyny pracy

  • BADANIA OKRESOWE
  • BADANIA KIEROWCÓW
  • UMOWY Z ZAKŁADAMI PRACY

OTO-MED APARATY SŁUCHOWE 604 246 708

Wszystkie badanie laboratoryjne

Kościan, ul.  Nacławska 15

poniedziałek i środa 8:00 do 10:00