CENTRUM MEDYCZNE

Dla wszystkich bezpłatne badanie poziomu cukru w listopadzie.

Cukrzyca - skryty zabójca, który często nie daje żadnych objawów.

Może doprowadzić do uszkodzenia praktycznie wszystkich narządów. Najczęściej narządu wzroku, nerek i układu naczyniowego.

Zapobieganie powikłaniom to przede wszystkim wiedza o chorobie i regularne leczenie