CENTRUM MEDYCZNE

Zakończyły się kolejne aukcje w ramach WOŚP.

W tym roku udało nam się wylicytować:

Odznaczenie "Zasłużony dla tolerancji" które corocznie od 1998 roku w Międzynarodowym Dniu Tolerancji przyznaje Fundacja. Odznaczenie to jest nadawane ludziom kultury, polityki, osobom duchownym różnych wyznań, które w sposób szczególny zaangażowały się w ideę szerzenia tolerancji.

Przedmiot został opatrzony autografem Jurka.

Odznaczenie Wojewody pomorskiego dla Jurka Owsiaka  za całokształt działalności WOŚP, propagowanie idei wolontariatu, a także za udzielanie pomocy wszystkim potrzebującym.

Przedmiot został opatrzony autografem Jurka.

 
 

Nagroda " Muszla Małży"