CENTRUM MEDYCZNE

Pragniemy Państwa poinformować, że w Centrum Medycznym w Kościanie oraz w filiach
w Czempiniu, Wonieściu oraz Poznaniu zorganizowano zbiórkę środków czystości dla Domu Samotnej Matki w Kiekrzu. Dom ten prowadzi wspólnota Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej
w Kiekrzu, u których pomoc znajdują kobiety w ciąży oraz matki z dziećmi będące
w wielorakich potrzebach.

Dla osób, które chciałyby włączyć się do prowadzonej zbiórki w przychodniach wyznaczono miejsca, w których można składać przyniesione środki czystości.