CENTRUM MEDYCZNE

Nagrodę Hipokrates 2017 otrzymali:

Pan lek. med. Stanisław Kurowski w kategorii - LEKARZ RODZINNY

i Pani Małgorzata Splisgart Ciorga w kategorii PIELĘGNIARKA