CENTRUM MEDYCZNE

Poniżej zdjęcie pracy zakupionej na licytacji dla Hospicjum Palium w Poznaniu z dedykacją Anny Dymnej.